Om oss

Vårt mål är alltid att leverera värde på ett innovativt och effektivt sätt. Våra konsulter har lång och bred erfarenhet av att utveckla lösningar för flertalet olika branscher.

Sekurbit Sverige AB startades 2016 med målet att utveckla kunskapen och nyttjandet av molntjänster i Sverige. Vi såg tidigt en enorm möjlighet för såväl etablerade som nystartade företag att växa sin egen verksamhet genom smart användning av molntjänster. Med tiden flyttades fokus från medvetenhet om molnet och dess möjligheter till att hjälpa företag utveckla applikationer och system enligt moderna applikationsprinciper.

Hur bygger man en skalbar lösning som går att växa i? Hur optimerar vi kostnader för vår applikation? Hur löser vi utmaningen med tajt kopplade komponenter i vårt system? Detta är några av alla frågor som vi på Sekurbit hjälper våra kunder besvara och lösa.

Vi har utvecklare med lång erfarenhet av så väl backend, frontend som fullstack. On-premise eller molnet, distribuerade applikationer eller integrationslösningar, vi har gjort det mesta. Med vår erfarenhet och kunskap kan vi rekommendera en lösning som både är tids- och kostnadseffektiv.

Sekurbit Sverige AB är sedan 2018 Microsoft Silver Partner inom Cloud Platform.